Čebelarsko društvo Prevalje šteje 70 članov in je bilo ustanovljeno leta 1914.

Namen in naloga društva je:

  • da na svojem območju povezuje čebelarje,
  • skrbi za varstvo čebel pred boleznimi,
  • skrbi za izobraževanje čebelarjev in podmladka
  • zagotavlja povezavo med Čebelarsko zvezo Koroške s sedežem v Dravogradu in Čebelarsko zvezo Slovenije. 

V društvo so vključeni vsi čebelarji in tudi tisti, ki jim čebele in narava nekaj pomenijo. Poleg izobraževanja je tudi družabno življenje, imamo razna srečanja - Miklavžev ples, piknik in strokovno ekskurzijo.

Veliko naših članov najde ravno v čebelarjenju dodaten zaslužek, marsikomu pa predstavlja lep hobi.

Naše društvo dobro sodeluje s »Sadjarskim društvom Mežiške doline« in »Društvom kmetic Mežiške doline«. Sodelujemo tudi s Čebelarji iz sosednje Avstrije, predvsem s Čebelarskimi društvi bližnje avstrijske Koroške.

Zlozenka-CD-Prevalje-2018.pdf