Regijski obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Prevaljah - 25.02.2015

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranomag. Dejan Židan je bil s sodelavci: državna sekretarka mag. Tanja Strniša,državni sekretar Miha Marenče  in Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo,na tretjem regijskem obisku ministrstva v tem mandatu v Koroški regiji. V okviru obiska se je srečal z zaposlenimi v organih v sestavi in javnih zavodih, ki so v pristojnosti MKGP (Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kmetijsko svetovalno službo, Zavodom za gozdove Slovenije), Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter upravnimi enotami. Minister in državna sekretarja sta med obiskom  nekaterih podjetij in kmetije v regiji, obiskali tudi čebelarsko društvo Prevalje.

Ministra s sodelavci smo pričakali pred občino Prevalje in v prostorih sejne sobe se je ob vseh prisotnih podala debata o problematiki čebelarstva na Koroškem. Med največjimi problemi je pojav rumenih čebel ob mejnem pasu z  državo Avstrijo. Tik ob meji je veliko čebel, ki so križane z italijansko rumeno čebelo in te čebel prehajajo na naše področje in se križajo z našo krajnsko sivko in ti križanci so veliko slabši kot naša krajnska sivke. Zaradi  tega čebelarji imajo velike težave obdržati čistost pasme. Velika bojazen je, da se ta pojav razširi in s tem bo čebelarjem povzročena gospodarska škoda.  Ministra smo s tem problemom seznanili in je obljubil, da bo ta problem  posredoval avstrijskemu kmetijskemu ministru in da se ta problem začne reševati.

Z ministrom smo se pogovorili še o ostali aktualnih problemih v društvih. Vsem našim pripombam je minister prisluhnil in obljubil vso podporo.

Za prijetnejši del obiska smo ministra povabili na čebelarsko sadjarski učni center na Fari na Prevaljah. Kjer smo ga sprejeli predstavniki čebelarskega in sadjarskega društva, kot tudi društva kmetic Mežiške doline. Ob ogledu, čebelnjaka, nasada sadnega drevja in cvetlično zeliščnega vrta v sodelovanju vseh treh društev je stekla prijetna in družabna beseda. Ministrska ekipa je bila nad učnim centrom navdušena in izrečene so bile pohvale.

Center je postavljen, v mirnem kotičku poleg farne cerkve Device Marije na jezeru. Namenjen je predvsem čebelarjem, ogledom šolskih in odraslih skupin.

V centru je postavljen tipični slovenski čebelnjak z učno sobo, panjskimi končnicami z otroškimi motivi in hotelom za žuželke. Ob čebelnjaku stoji kozolec, ki sprejme okrog dvajset obiskovalcev. Vsebino dopolnjuje sadovnjak, kjer so zasajena drevesa starih sadnih sort,ki služijo izobraževanju pridelavi, negi, sajenju in obrezovanju sadnega drevja. Učni center je namenjen tako ogledom, kot tudi raznim delavnicam. V  sklopu učnega centra je nastal tudi cvetlično zeliščni vrt z več kot šestdesetimi vrstami cvetic, zelišč in dišavnic. Velik poudarek pa je na medovitosti posameznih rastlin.

Tatjana Ladinek